Unsur-unsur Seni Rupa, Wajib Tahu dan Jangan Sampai Tertukar

Unsur-unsur Seni Rupa, Wajib Tahu dan Jangan Sampai Tertukar

Seni rupa merupakan salah satu cabang seni yang hasil karyanya dapat dinikmati secara visual serta dapat diraba. Hasil berasal dari seni rupa biasanya mempunyai wujud nyata berasal dari unsur unsur seni rupa hingga membentuk estetika tertentu yang indah dipandang mata. Read more